Skip Navigation LinksAccreditatie

Wat is accreditatie?

Afnemers hebben behoefte aan zekerheid over de kwaliteit van geleverde goederen en diensten. Daarom kan een leverancier of afnemer zijn product of dienst objectief laten beoordelen of testen door een inspectie-instelling. Dit is mogelijk op ieder denkbaar werkgebied, zoals bouw, energie, voeding, milieu, drinkwater, gezondheid, transport en zo verder. De NIM doet dat op het gebied van brandbeveiligingsinstallaties.

 

Goed resultaat? Conformiteitverklaring!

Bij een goed resultaat verstrekt de NIM een conformiteitverklaring van de brandbeveiligingsinstallatie. Die verklaring bestaat uit een certificaat en/of een rapport. Daarom heet de NIM een conformiteitverklarende instelling. Het is belangrijk dat de instelling competent is. Alleen dan is de conformiteitverklaring bruikbaar en betrouwbaar.

 

Controle op de conformiteitverklarende instelling

Een accreditatie-instelling (Raad voor Accreditatie) beoordeelt zowel het managementsysteem als de technische competentie van de conformiteitverklarende instelling. Daarnaast houdt de accreditatie-instelling toezicht om de onpartijdigheid en deskundigheid van de conformiteitverklarende instelling te garanderen. De NIM is geaccrediteerd onder registratie nummer I281 bij de Raad voor Accreditatie.