Skip Navigation LinksDiensten

Dienstverlening

 • Beoordelen van de uitgangspunten (PvE) en ontwerp

 • Inspecties voor ingebruikname en tijdens gebruik

 • Brandmeldinstallaties, ontruimingsalarminstallaties type A,  B en  PZI

 • Verklaring van conformiteit / Inspectie certificaat (BB2012)

Wat we niet doen

 • Lijvige rapportages uitwerken

 • Aanvullende voorwaarden stellen

 • Onderhoud en beheer, installatie enz.

 • Certificaat afgeven op een installatie die niet voldoet aan het PvE en/of Norm of afgeleide doelstelling.

Het resultaat

 • Voldoen aan wet- en regelgeving

 • Betere kwaliteit van installaties

 • Minder faalkosten

 • Tevreden opdrachtgevers